Projects (0)

A B K N P S T V W All 
Arbeitsfelder der Ankunft (06/2019 - 05/2021)
Dieterich, Juliane (Berufs- und Wirtschaftspädagogik)
Clement, Ute (Berufs- und Wirtschaftspädagogik)
Externally funded project
Albert, Andreas (Erziehung und Unterricht)
Project without external funding
KuPraMex (05/2019 - 04/2022)
Clement, Ute (Berufs- und Wirtschaftspädagogik)
Externally funded project
Clement, Ute (Berufs- und Wirtschaftspädagogik)
Externally funded project
PRONET ll - IE l (01/2019 - 12/2023)
Externally funded project
PRONET ll - P 02 (01/2019 - 12/2023)
Scheid, Volker (Erziehung und Unterricht)
Externally funded project
PRONET ll - P 08 (01/2019 - 12/2023)
Wodzinski, Rita
Di Fuccia, David-Samuel
Externally funded project
PRONET ll - P 15 (01/2019 - 09/2021)
Externally funded project
PRONET ll - P 22 (01/2019 - 12/2023)
Klusmeyer, Jens (Wirtschaftsdidaktik)
Externally funded project
PRONET ll - P 24 (01/2019 - 09/2021)
Kuhn, Hans-Peter (Empirische Bildungsforschung)
Externally funded project