Publications (0)

B D K M P T All 
Bericht zum Forschungsbedarf. Runder Tisch Automatisiertes Fahren - AG Forschung (2015)
Hoyer, R.; Gasser, T.; Schmidt, E.; Bengler, K.; Chiellino, U.; Diederichs, F.; Eckstein, R.; Flemisch, F.; Fraedrich, E.; Fuchs, E.; Gustke, M.; Hüttinger, M.; Jipp, M.; Köster, F.; Kühn, M.; Lenz, B.; Lotz-Keens, C.; Maurer, M.; Meurer, M.; Meuresch, S.; Müller, N.; Reitter, C.; Reschka, A.; Riegelhuth, G.; Ritter, J.; Siedersberger, K.; Stankowitz, W.; Trimpop, R.; Zeeb, E.
Technical documentation
Die Bedeutung der Hörner für die Kuh (2015)
Spengler Neff, A.; Hurni, B.; Streiff, R.; Bigler, M.; Haeni, R.; Ivemeyer, S.; Knösel, M.; Letsch, A.; Loeffler, T.; Schipholt, H.; Mayer, A.; Mika, P.; Müller, C.; Müller, D.; Oswald, H.; Schmid, R.; Sperling, U.; Till, H.; Walle, A.
Technical documentation
KlimBo - Klimawandel am Bodensee (2015)
Fink, G.; Fleig, M.; Lange, U.; Mirbach, S.; Schick, R.; Wahl, B.; Wüest, A.; Zintz, K.
Technical documentation
Mother-bonded and fostered calf rearing in dairy farming (2015)
Spengler Neff, A.; Ivemeyer, S.
Technical documentation
Testeintrag Technische Dokumentation (2015)
Mustermann, M.
Technical documentation