Publikationen (0)

A Á À Ä B C D E É F G H I J K L M N O Ó Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Ž Β Κ Μ Alle 
TAAndem (2015)
Heußner, M.; Löffler, B.; Ackermann, L.; Thillainathan, N.; Prinz, A.; Schmidt, L.; Leimeister, J.
Hochschulschrift, Bericht einer Institution
Tables of measures developed in Welfare Quality® to monitor animal welfare - Beef cattle (2007)
Winckler, C.; Algers, B.; Boivin, X.; Butterworth, A.; Canali, E.; de Rosa, G.; Hesse, N.; Keeling, L.; Knierim, U.; Laister, S.; Leach, K.; Milard, F.; Minero, M.; Napolitano, F.; Schmied, C.; Schulze Westerath, H.; Waiblinger, S.; Wemelsfelder, F.; Whay, H.; Windschnurer, I.; Zucca, D.
Beitrag in einem Tagungsband
Tables of measures developed in Welfare Quality® to monitor animal welfare - Dairy cows (2007)
Winckler, C.; Algers, B.; Boivin, X.; Butterworth, A.; Canali, E.; de Rosa, G.; Hesse, N.; Keeling, L.; Knierim, U.; Laister, S.; Leach, K.; Milard, F.; Minero, M.; Napolitano, F.; Schmied, C.; Schulze Westerath, H.; Waiblinger, S.; Wemelsfelder, F.; Whay, H.; Windschnurer, I.; Zucca, D.
Beitrag in einem Tagungsband
Tabubrüche und Zensur (2003)
Barsch, A.
Beitrag in einem Sammelband
Tabu und Alter (2012)
von der Stein, B.; Lindner, R.
Aufsatz in einer Fachzeitschrift
Tackling lameness through animal health and welfare planning in organic dairy farms in Austria (2011)
Huber, J.; Gratzer, E.; Leeb, C.; Stöger, E.; Walkenhorst, M.
Beitrag in einem Tagungsband
TAFF: Flüssig lesen durch Lautlesetandems - Ein Fortbildungsprojekt zur Förderung der Leseflüssigkeit. (2014)
Stuckert, M.; Lipowsky, F.; Dorst, G.
Aufsatz in einer Fachzeitschrift
Tag Recommendations in Folksonomies (2007)
Jäschke, R.; Marinho, B.; Hotho, A.; Schmidt-Thieme, L.; Stumme, G.
Beitrag in einem Tagungsband
Tag Recommendations in Folksonomies (2007)
Jäschke, R.; Marinho, B.; Hotho, A.; Schmidt-Thieme, L.; Stumme, G.
Beitrag in einem Tagungsband