Publikationen (0)

A Á À Ä B C D E É F G H I J K L M N O Ó Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Ž Β Κ Μ Alle 
Ubicon and its Applications for Ubiquitous Social Computing (2014)
Atzmueller, M.; Becker, M.; Kibanov, M.; Scholz, C.; Dörfel, S.; Hotho, A.; Hotho, A.; Macek, B.; Mitzlaff, F.; Müller, J.; Stumme, G.; Scholz, C.; Flotmann-Scholz, C.; Hotho, A.; Müller, J.
Aufsatz in einer Fachzeitschrift
UHPC (2013)
Fehling, E.; Schmidt, M.; Walraven, J.; Leutbecher, T.; Fröhlich, S.
Beitrag in einem Sammelband
UHPC - Eine Herausforderung (2005)
Fehling, E.; Leutbecher, T.
Beitrag in einem Sammelband

UHPC-Schaumbeton-Hybridwandelemente: Zukunftsweisende mineralische Verbundsysteme für den Betonfertigteilbau

(2018)
Umbach, C.; Lorenz, P.; Wetzel, A.; Fehling, E.; Middendorf, B.
Beitrag in einem Tagungsband
UK consumer reactions to organic certification logos (2013)
Gerrard, C.; Janssen, M.; Smith, L.; Hamm, U.; Padel, S.
Aufsatz in einer Fachzeitschrift